Dobrodošli na RK BUK Wednesday, September 28 2022 @ 07:17 pm UTC

OBUKA ZA SPASIOCE U BANJOJ LUCI

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 558
Spasilačka Služba U ponedjeljak, 25.jula, poČinje obuka za spasioce u Banjoj Luci. Okupljanje kandidata je u 9 Časova u prostorijama RK Buk, a obuka će trajati sedam dana nakon Čega će polaznici dobiti zvanje "Spasilac na otvorenim vodama/bazenu". Teoretska nastava će se izvoditi u prostorijama RonilaČkog kluba "Buk", a praktiČna obuka na Gradskom olimpijskom bazenu i jezeru u Trnu. Ova obuka predstavlja nastavak realizacije projekta "Obuka spasilaca u BiH" koji je podržan od strane FIRMA Project-a. Do sada je održano više kurseva širom BiH, a poslije Banja Luke, obuka će se održati u Neumu i Bihaću. Za sve informacije možete se obratiti koordinatoru za rad SpasilaČke službe u BiH Miroslavu Miškoviću na telefon broj 065/589-180.