Dobrodošli na RK BUK Friday, August 19 2022 @ 03:09 am UTC

STAŽNO RONJENJE U ROSAMA

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 855
Aktivnosti Obavještavamo sve Članove kluba da će se stažno ronjenje u Rosama organizovati u dve grupe i to prva grupa u periodu od 21. do 28.maja, a druga grupa od 28. maja do 4.juna ove godine. Pozivamo sve zainteresovane Članove kluba da se prijave na vrijeme jer je broj mjesta ograniČen, a za prijave i više informacija se možete obratiti Miroslavu Miškoviću na telefon broj 065/589-180.