Dobrodošli na RK BUK Saturday, September 21 2019 @ 10:04 AM EDT

STAŽNO RONJENJE U ROSAMA

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 676
Aktivnosti Obavještavamo sve Članove kluba da će se stažno ronjenje u Rosama organizovati u dve grupe i to prva grupa u periodu od 21. do 28.maja, a druga grupa od 28. maja do 4.juna ove godine. Pozivamo sve zainteresovane Članove kluba da se prijave na vrijeme jer je broj mjesta ograniČen, a za prijave i više informacija se možete obratiti Miroslavu Miškoviću na telefon broj 065/589-180.