Dobrodošli na RK BUK Monday, October 03 2022 @ 09:23 pm UTC

SEMINAR U BUGARSKOJ

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 678
Spasilačka Služba
SpasilaČka služba RonilaČkog kluba "Buk" je u martu ove godine potpisala ugovor na osnovu kojeg je postala jedina organizacija ovlaštena da vrši procjenu rizika na kupalištima širom BiH. U skladu sa tim, koordinator za rad SpasilaČke službe u BiH Miroslav Mišković boravio je na seminaru u Bugarskoj koji je održan u Sofiji u periodu od 15. do 18.aprila 2011.godine.
Zahvaljujući dosadašnjem radu i uspješno položenom završnom ispitu, Miroslav Mišković postao je jedini ovlašteni procjenitelj rizika na kupalištima u BiH. Procjena rizika na kupalištima je osnovni dokument koji bi u budućnosti trebalo imati svako kupalište (plaže, bazeni), a obuhvata veliki broj stvari koje neko kupalište mora da ispunjava radi sigurnosti samih posjetilaca. Sve ove aktivnosti su u skladu sa evropskim standardima koji regulišu ovu oblast i trebaju biti obuhvaćeni budućim pravilnikom koji će se donijeti u našoj zemlji.