Dobrodošli na RK BUK Monday, October 03 2022 @ 09:27 pm UTC

PROGLAŠENI NAJBOLJI SPASIOCI U 2010.GOD.

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 588
Spasilačka Služba
SpasilaČka služba je krajem 2010.godine organizovala izbor najboljeg ženskog i muškog spasioca. Za najboljeg ženskog spasioca proglašena je Maja Čavić iz Banja Luke, prva djevojka koja je završila kurs za spasioce u BiH. Ona je dugo godina uspješno trenirala plivanje, a u 2010.godini radila je kao spasilac na Gradskom olimpijskom bazenu, Aquani i na plaži kod Zelenog mosta. Za najboljeg muškog spasioca proglašen je Mirko JoviČić iz Teslića, student Fakulteta fiziČkog vaspitanja i sporta u Banjoj Luci. Angažovan je na Gradskom olimpijskom bazenu, a u javnosti je postao poznat kada je poČetkom decembra spasio djeČaka sa dna bazena. Najbolji spasioci su pored diplome, nagraðeni sa po jednom besplatnom obukom po svom izboru (obuka za ronjenje, upravitelja Čamca, davanje kiseonika ili dr.) Ovaj izbor najboljeg spasilaČkog tima će u budućnosti da bude tradicionalan.
Što se tiČe rada SpasilaČke službe RonilaČkog kluba "Buk", 2010.godina je bila veoma znaČajna jer je podruČje djelovanja prošireno na cijelu BiH. Napominjemo da je RonilaČki klub "Buk" punopravni Član International Life Saving (ILS) i kao takav jedini ovlašteni centar za obuku i licenciranje spasilaca u BiH. Širenje podruČja djelovanja SpasilaČke službe u RS i BiH ostvareno je prije svega uz pomoć Ministarstva porodice, omladine i sporta Vlade RS, kao i Ministarstva civilnih poslova BiH. Do sada je obuku uspješno završilo preko 60 spasilaca, a organizovana je i obuka za davanje kiseonika. Nabavljena je oprema koja se koristila u toku obuke na terenu, kao i u toku obavljanja redovnih aktivnosti. Na osnovu Izvještaja o intervenciji koji je dužan da popuni svaki spasilac, u 2010.godini je bilo preko 500 uspješnih intervencija u BiH. Spasioci su na poziv organizatora obezbjeðivali brojne kulturne i sportske manifestacije kao npr. skokove sa mosta Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu, skokove sa Gradskog mosta u Banjoj Luci, Balkansko prvenstvo u kajaku i kanuu u Banjoj Luci, 4.Otvoreno prvenstvo RS u dinamiČkoj apnei u Banjoj Luci itd. U 2011.godini planirano je dalje širenje SpasilaČke službe na teritoriji cijele BiH, a kursevi će se održavati u Bihaću, Banjoj Luci, Tuzli, Sarajevu, Neumu i dr.gradovima.