Dobrodošli na RK BUK Wednesday, September 28 2022 @ 07:47 pm UTC

ZAVRŠEN KURS ZA SPASIOCE U BANJOJ LUCI

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 944
Spasilačka Služba
Uspješno je završen kurs za spasioce koji je je održan u Banjoj Luci u periodu od 06. do 15.septembra 2010.godine. Na kursu je bilo prijavljeno 8 kandidata iz Banja Luke, Laktaša, Prijedora, Teslića i Trebinja. Svi oni su nakon položenih praktiČnih, pismenih i usmenih ispita dobili zvanje "Spasilac na otvorenim vodama/bazenu". Teoretska obuka je izvoðena u prostorijama RK "Buk", a praktiČna obuka na Gradskom olimpijskom bazenu i jezeru u Trnu. Pored meðunarodno priznate diplome, spasioci su dobili i radnu odjeću, kao i liČnu torbicu prve pomoći. U narednom periodu su planirani kursevi u Sarajevu i Neumu, a novi kurs u Banjoj Luci će biti održan poČetkom novembra.