Dobrodošli na RK BUK Wednesday, September 28 2022 @ 08:10 pm UTC

USPJEŠNO ZAVRŠENA SEZONA

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 1,060
Spasilačka Služba

SpasilaČka služba je uspješno završila sa radom za ovu sezonu. Spasioci su Čitavo ljeto dežurali na plaži kod Zelenog mosta, savjesno i odgovorno izvršavajući svakodnevne obaveze. Za potrebe SpasilaČke službe je nabavljen kajak Čamac koji je prepravljen za spašavanje. Čamac je opremljen i specijalnim sistemom konopa za spašavanje, a lakiran je u karakteristiČnu crveno-žutu boju. Važno je napomenuti da je Član SpasilaČke službe i Babić Dragan, istaknuti takmiČar u kajaku i kanuu na divljim vodama. U protekla 2 mjeseca, spasioci su imali 31 uspješnu intervenciju. NajČešće je bilo rijeČi o zaustavljanju krvarenja koje je nastalo prilikom ulaska i izlaska iz vode. Nekoliko puta je na poziv spasioca dolazila ekipa hitne pomoći jer su povrede zahtjevale dalju obradu.Spasioci su u avgustu pronašli bombu na plaži, koja je kasnije izvaðena. Želja nam je da sljedeće godine proširimo naše podruČje djelovanja na još nekoliko plaža, a nadamo se da ćemo naići na podršku odgovornih u Gradskoj upravi. Želimo ovom prilikom da se zahvalimo Gradskoj upravi, Civilnoj zaštiti, HCK, hitnoj pomoći, policiji, odgovornim iz HE BoČac i medijima koji su pratili naš rad i upoznali graðane o našim aktivnostima.